Category: Nhiếp Ảnh

Nhập môn macro – Lựa chọn ống kính

Ống kính Macro là 1 ống kính có thiết kế đặc biệt hơn so với các loại khác về độ tập trung tối thiểu và mức độ phóng đại – Đây là cách giải thích đơn giản nhất. Trong nhưng bức Infographic của chúng tôi, các bạn đã thấy...